«Atyrau Refinery» LLP slogan
DANBAY Shukhrat Abdurashitovich
DANBAY Shukhrat Abdurashitovich
SULEIMENOV Erkin Borisovich
SULEIMENOV Erkin Borisovich
AKANOVA Luiza Bakhtiyarovna
AKANOVA Luiza Bakhtiyarovna
SADVOKASSOVA Ardak Mukanbetkalievna
SADVOKASSOVA Ardak Mukanbetkalievna
DZHUMAGALIEV Berik Ganievich
DZHUMAGALIEV Berik Ganievich