Бензинді гидротазарту және изомеризациялау қондырғысы

Бензинді изомерлеу және гидротазарту қондырғысының жобасын, жабдықтарын және құрылысын UOP (АҚШ) фирмасының технологиясы бойынша JGC Сorporation (Жапония) корпорациясы орындады.

Кәсіпорынның бас жобалаушысы - «Нижегородниинефтепроект» ААҚ.

Қондырғыны іске қосқан жылы – 2006ж.
Бензинді изомерлеу және гидротазарту қондырғысының құрамына мыналар енеді:

  • АТ-2, АВТ-3 және баяу кокстау қондырғыларынан бензинді гидротазарту секциясы және тұрақтандыру;
  • НК-85 0С фракциясын шығару мақсатында бензиннің кең фракциясын бөлу секциясы;
  • НК-85 0С фракциясын изомерлеу секциясы

Бензинді гидротазарту және тұрақтандыру секциясы бензинді сутегі бар арнайы катализаторда күкірт, азот- және қышқылқұрамдас көмірсутек- терден тазарту, сондай-ақ гидротазарту секциясынан ректификация әдісімен дизельді отынды депарафиндеп бензинді тұрақтандыру.

Бензин шикізатын гидротазарту және тұрақтандыру секциясының жобалау қуаты жылына үздіксіз 330 күн жұмыс істегенде:

  • Гидротазарту торабы - 470 000 т /ж (60т/с);
  • Тұрақтандыру торабы – 554 000 т /ж (70т/с);

Өндіретін өнімі: гидротазартылған бензин, сұйытылған газ.

Бензиннің кең фракциясын бөлу секциясы аз октанды С5-С6 компоненттері есебінен бнезиннің кең фракциясының құрамындағы октан санын ұлғайтуға арналған.

Шикізат секциясының жобалық күші, қондырғыдағы бензинді қоса есептегенде 870 000 т/ж (110т/с).

НК-85 0С фракциясы (шикізатты изомерлеу), НК-85 0С фракциясы (риформинг, CCR и БГКР шикізаты).

НК-85 0С фракцияларды изомерлеу секциясы сутегі бар арнайы катлизаторда изомерлеу әдісімен октан санын ұлғайту үшін қызмет етеді.

Изомерлеу секциясының шикізат бойынша жобалау қуаты:

173 300 т/ж (22т/с). Өндіретін өнімі: изомеризат ) жоғары октанды компонент).

Дайын өнімнің сипаттамасы:

  • Күкірттің жалпы үлесі ppm –нан көп емес -0,5;
  • Факті бойынша смола концентрациясы мг/100см3
  • бензин көп емес -0,5;
  • Бензолдың мөлшерлі үлесі, %, көп емес -3;
  • Сыртқы көрінісі – таза мөлдір.
Жалпы өсімдік шаруашылығы Хош иісті көмірсутектерді өндіру кешені Гидрогенизациялық процестер өндірісі Мұнайды терең өңдеу өндірісі Мұнай өнімдерін өндіру және тасымалдау өндірістік нысаны ПКИС ППНГО Жылу және электр энергиясы өндірісі Зауыттың орталық зертханасы ГТЭС
Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыз.
Таратуға жазылыңыз!
Жазылу