Баяу кокстеу қондырғысы (БКҚ)

21-10/6 сияқты жылытылмайтын камералардағы Баяу кокстау қондырғысы БашгипроНефтехим ( Уфа қ.) институты жобаланып, жалпы зауыттық шаруашылыққа АзГипроНефтехим (Баку қ.) институты енгізіп, іске асырды.

Қондырғы мұнайдың ауыр өңделуінің қалдықтарынан (гудрон, мазут) кокс алуға арналған, алюминий өнеркәсібінде электрод өндіруде шикізат ретінде қолданылады.

Баяу кокстау қондырғысы 1980 жылы іске қосылды.

Қондырғының шикізат бойынша жылдық өндірісі 600 мың т. және жылына 120 мың т. кокс өндіруді қамтамасыз етеді, соның ішінде жылына 54 мың т. электрод өндіріледі. Жоба бойынша жылдық жұмыс күні - 300 күн.

Модернизацияның нәтижесінде қондырғының шикізат бойынша өнімділігі жылына 720 мың т. жетті. Жұмыс күнінің саны 335 күнге жетті.

2006 жылы диэтаноламиннің Сулы ерітіндісімен (салмағы бойынша 25%) күкірт бар қосылыстардан кокстаудың майлы газын тазартуға арналған амин тазарту блогын монтаждау жүргізілді.;

2010-2011 жж қондырғының өнімділігін жылына 1000 мың тоннаға арттыру мақсатында БКҚ қайта құру жүзеге асырылды, технологиялық процесті микропроцессорлық басқару жүйесі енгізілді.

Баяу кокстау қондырғысының жобалық-сметалық құжаттамасы "Техникалық аудит және диагностика"ЖШС – мен әзірленген.

Қондырғы келесі өнімдерді шығарады:

 • зауыттың технологиялық нысандарында отын ретінде пайдаланылатын майлы газ;
 • кокстеу бензині;
 • жеңіл газойль;
 • ауыр газойль;
 • кокс жиынтығы.

Техникалық қондырғының құрамына келесі негізгі блоктар кіреді:

 • № 1 Блок-2 тәулік ішінде қондырғының жұмысына есептелген шикізат қоры бар № 38 шикізат паркі (2000 м3 2 резервуар, 1000 м3 2 резервуар);
 • №2 Блок - кокстелген бензинді сақтауға арналған № 8 резервуарлық паркі (2000 м3-ден 2 резервуар);
 • № 3 Блок-кокстеудің жеңіл газойлін сақтауға арналған пеш отынын сақтаудың резервуарлық паркі (3000 м3-ден №№ 39,40 2 резервуар);
 • №4 Блок - суық сорғы (отм.0.00) температурасы 200 0С дейінгі мұнай өнімдерін айдауға арналған
 • *№5 Блок температурасы 200 0С жоғары мұнай өнімдерін айдауға арналған ыстық сорғы (отм.0.00);
 • *№6 Блок - циркуляциялық суландыру және шикізат жылу алмастырғыштарынан тұратын жылу алмастырғыштар мен тоңазытқыштар блогы (отм.6.00);
 • *№7 Блок бензинді және жеңіл газойлды салқындатуға , К-1 колоннасының буын газға, бензинге және суға бөлуге арналған ХСТ және жылу алмастырғыштар блогы (отм.6.00);
 • *№8 Блок - қондырғыдан бөлінген бензин мен пеш отынын сілтісіздендіруге, сондай-ақ технологиялық ағындар арасында жылу алмасуды қамтамасыз етуге арналған жылу алмастырғыштар блогы мен сілтісіздендіру торабы(отм.0.00);
 • *№9 Блок -бастапқы және қайталама шикізатты қыздыруға арналған 4 пештен тұратын пеш блогы;
 • *№10 Блок 4 Р-1/4 кокстеу реакторларынан және қосалқы жабдықтан тұратын реакторлар блогы;
 • *№11 Блок - К-1 ректификациялық бағанадан, К-2/3 булау бағаналарынан және К-4 тұрақтандыру бағанынан тұратын бағаналар блогы;
 • *№12 Блок - реакторлар блогынан қыздыру және булау буларын ұстап қалуға, сондай-ақ сөндіретін қоспа көбігін Р-1/4 реакторларына сақтауға және беруге арналған буларды ұстап қалу блогы мен көбікке қарсы қоспа торабы;
 • *№13 Блок - коксты кесу және салқындату үшін су беруге арналған су айдау станциясы;
 • *№14 Блок - бөлінетін түтін газдарының жылуы есебінен технологиялық қажеттіліктерге бу шығаруға арналған жылуды кәдеге жарату блогы;
 • *№15 Блок- Диэтаноламиннің Сулы ерітіндісімен (салмағы бойынша 25% - дық)күкіртті сутектен кокстаудың майлы газын тазартуға арналған газды Аминді тазарту блогы;
 • *№16 Блок- реакторлық блоктың технологиялық циклінде пайдаланылатын суды мұнай өнімдері мен механикалық қоспалардан тазартуға арналған градирня блогы бар тазарту құрылыстары;
 • *№17- Жабдықты Электр энергиясымен қамтамасыз етуге және технологиялық процесті бақылауға арналған операторлық және қосалқы электр станциясы.
Жалпы өсімдік шаруашылығы Хош иісті көмірсутектерді өндіру кешені Гидрогенизациялық процестер өндірісі Мұнайды терең өңдеу өндірісі Мұнай өнімдерін өндіру және тасымалдау өндірістік нысаны ПКИС ППНГО Жылу және электр энергиясы өндірісі Зауыттың орталық зертханасы ГТЭС
Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыз.
Таратуға жазылыңыз!
Жазылу