Хош иісті көмірсутектерді өндіру қондырғысы (ParamaX)

 • Секция 600 - Eluxyl ксилолдарын алдын ала фракциялау қондырғысы.

  Eluxyl алдын ала  ксилолдарын фракциялау  секциясы каталитикалық риформинг секциясындағы (секция 100)  ауыр риформат қоспасын және екі рециклді ағынды бөлуге, Xymax ксилолдарын изомерлеу секциясынан және бензол-толуол фракциясын бөлу секциясынан жіберілген С9-С10 + фракциясы және ксилол қоспасы үшін тазалығы жоғары параксилол өндіру үшін қажет.

  Номиналды қуаты жылына 496 мың тоннаны құрайды.

  Өндіреді:тазалығы жоғары параксилол, C9+ хош иісті көмірсутектер фракциясы, толуол фракциясы, рафинат фракциясы, ауыр хош иісті көмірсутектер.

 • Секция 650 - Xymax ксилолдарын изомерлеу.

  Xymax ксилолдарын изомерлеу секциясы шикізатта бар этилбензолды бензолға изомерлеу және деалкилизациялау арқылы  параксилол мөлшері төмен ксилол қоспасын  біркелкі қоспаға айналдыруға арналады.

  Қондырғының талап етілетін сапалы өнім өндірісіне қажет  минималды  өнімділігі  - жобалық өнімділіктің 60% құрайды.

  Өндіреді: ксилол қоспасы, бензол /толуол фракциясы, жеңіл көмірсутектер.

 • 700 секциясы- Transplus толуолын трансалкилизациялау

  Transplus толуолын трансалкилизациялау бөлімі ксилол алу қондырғысына берілетін C8+ фракциясын ксилолмен байыту мақсатында толуолды және хош иісті көмірсутектерді C9+ ксилол мен бензолдың біркелкі қоспасына түрлендіруге арналған.

  Қондырғының талап етілетін сапалы өнім өндірісіне қажет  минималды  өнімділігі  - жобалық өнімділіктің 60% құрайды.

  Өндіреді: C8+ фракциясы, бензол, ауыр хош иісті көмірсутектер, көмірсутекті газ.

 • Секция 800 - Рафинаттың бөлінуі.

  Рафинатты бөлу секциясы рафинаттың бөлінуіне яғни бензол мен толуолды экстракциялау қондырғысында өндірілетін ауыр рафинат және жеңіл рафинатты фракцияларына бөлуге арналған.

  Номиналды қуаты жылына 147 мың тоннаны құрайды.

  Өндіреді:жеңіл рафинат, ауыр рафинат.

 • Секция 900 -көмекші құрал-жабдық.

  Секциялардың жұмысын қамтамасыз ету мақсатында 650, 700 және 800 секциялардың негізгі жабдықтарынан басқа, аумақта қосалқы мақсаттағы бірқатар объектілер орналасқан. Оларға мыналар кіреді:

  • өндірістік ғимарат;
  • пештерге арналған газ тәрізді және сұйық отынды дайындау блогы;
  • дренаж жүйесі;
  • алау газ секцияларының конденсатын жинау жүйесі;
  • секциядағы сорғы жабдықтарды салқындату жүйесі;
  • компрессорлық майлау жүйесі;
  • аварияға қарсы қорғауды қамтамасыз ету жүйеcі;
Жалпы өсімдік шаруашылығы Хош иісті көмірсутектерді өндіру кешені Гидрогенизациялық процестер өндірісі Мұнайды терең өңдеу өндірісі Мұнай өнімдерін өндіру және тасымалдау өндірістік нысаны ПКИС ППНГО Жылу және электр энергиясы өндірісі Зауыттың орталық зертханасы ГТЭС
Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыз.
Таратуға жазылыңыз!
Жазылу