Энергия тиімділігі бағдарламасы

Бес жыл ішіндегі жұмыс қорытындысы бойынша 15 іс-шара орындалды, бұл 2016 жылдан бастап өсу әсерімен 116 479 ш.о.т. немесе энергия ресурстарын жалпы тұтынудың 15,4% үнемдеуге мүмкіндік берді. Экономикалық тиімділіктің төмен болуына және өтелу мерзімінің ұзақ болуына байланысты 5 іс-шара бағдарламадан алынып тасталды. Қазіргі уақытта бағдарламаны іске асыру аяқталды.

ҚР 13.01. 2012 жылғы . "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" №541-IV Заңының талаптарын сақтау мақсатында "Атырау МӨЗ" ЖШС 2021 жылы кезекті энергетикалық аудит жүргізуді бастады. Осы жұмыстардың қорытындысы мұнай өңдеудің технологиялық процестерінде, кәсіпорынның жалпы өндірістік объектілерінде және цехаралық коммуникацияларда отын-энергетикалық ресурстарды (ОЭР) пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған энергия үнемдеудің техникалық және экономикалық негізделген бағдарламасын әзірлеу және қалыптастыру болады.

2021-2022 жылдары ЭЛОУ АВТ-3 қондырғысының жылу алмасу ағындарын оңтайландыру жөніндегі іс-шараларды енгізу басталды, бұл жылу эквивалентінде 16800 ш.о.т. немесе 2013 жылғы базалық жылмен салыстырғанда зауыттың барлық энергия ресурстарының 2,7% - ын немесе 2021 жылмен салыстырғанда зауыттың тұтынылатын ресурстарының 1,3% - ын үнемдеуге мүмкіндік береді.

Жағулар мен жоғалтуларды азайту бағдарламасы шеңберінде 2021 жылы отын тұтынуды үнемдеу және қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарындыларын азайту мақсатында "ЭЛОУ АТ-2 қондырғысы пештеріндегі оттықтарды ауыстыру" және "БКҚ пештеріндегі оттықтарды ауыстыру" бойынша іс-шараларды іске асыру үшін ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттама әзірленетін болады. Жобаларды іске асыру 2023-2025 жылдарға белгіленген.

2017 жылғы энергия тиімділігінің базалық көрсеткіштерін өзектендіру бойынша жұмыс жүргізілуде, өйткені ХКӨ және МТӨӨ  жаңа қондырғыларын енгізуге байланысты энергия ресурстарын тұтыну айтарлықтай өсті.

Әлемдік қоғамдастықтың климаттың өзгеруінің жаһандық проблемаларына назарының күшеюіне байланысты әлемде көміртекті реттеудің қатаңдауы байқалады. Көміртекті реттеу тәсілдерінің бірі компанияның даму стратегиясына төмен көміртекті дамыту мәселесін интеграциялау болып табылады, бұл парниктік газдар шығарындыларын азайтуға үлес қосып қана қоймай, энергетикалық көшу жағдайында компанияның инвестициялық тартымдылығы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Ол үшін зауытта 2022-2031 жылдарға арналған төмен көміртекті даму бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс - шаралар жоспары әзірленді және бекітілді.