PrimeG + каталитикалық крекинг нафтасын селективті гидрогенизациялау қондырғысы (3206 атауы)

Процестің бірегейлігі октандық көрсеткіштерді минималды төмендете отырып, каталитикалық крекинг бензинін зиянды қоспалардан (күкірт, азот, оттегі, металдар) іріктеп тазартуға және каталитикалық крекинг бензин параметрлерін К-5 классты тауарлық бензинін (Евро-5 стандартының аналогы) дайындауға мүмкіндік беретіндей сапаға  жеткізу болып табылады.  

«Ргіме G+» ГПӨ каталитикалық крекинг нафтасын селективті гидрлеу қондырғысы (0700 секция) мынадай мақсаттарда каталитикалық крекинг бензинін тазалауға арналған:

  • «ТАМЭ» каталитикалық крекинг жеңіл нафта этерификациялау қондырғысына шикізат дайындау (титул 3207)
  • «Naphtha НТ» нафтасын гидротазарту қондырғысы үшін шикізат дайындау (титул 3204);
  • октан санының минималды шығынымен  каталитикалық крекинг бензинін гидротазарту.

«Prime G» газойлін гидротазарту секциясының номиналды қуаты жылына 1283,34 мың тоннаны құрайды.

Қондырғының секция құрамы:

  • селективті гидрогенизация блогы;
  • су күкіртсіздендіру блогы.

Өнімдер:

  • трет-амил метил эфирі қондырғысына арналған жеңіл бензин; (атауы 3207)
  • нафтаны гидротазарту қондырғысына арналған каткрекингтің орташа бензині (атауы 3204);
  • каткрекингтің орташа бензині;
  • каткрекингтің ауыр бензині;
  • отын желісіне арналған тазартылған отын газы.
Жалпы өсімдік шаруашылығы Хош иісті көмірсутектерді өндіру кешені Гидрогенизациялық процестер өндірісі Мұнайды терең өңдеу өндірісі Мұнай өнімдерін өндіру және тасымалдау өндірістік нысаны ПКИС ППНГО Жылу және электр энергиясы өндірісі Зауыттың орталық зертханасы ГТЭС
Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыз.
Таратуға жазылыңыз!
Жазылу