«АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің басты мақсаты – зауыттың өндірістік нысандарында қауіпті оқиғаларды болдырмау мен апатты жағдайлардың алдын алуды көздейді.   Өнеркәсіптік қауіпсіздік- өндірістік бақылауды қамтамасыз етумен атқарылады.

Өндірістік қауіпсіздікті бақылау – өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару жүйесінің бір бөлігі.                 Ол зауыттың қауіпті өндірістік нысандарының қызметін қауіпсіздендіру, 

олардағы апаттық жағдайлардың алдын алу, апатты жағдайлар бола қалған жағдайда,  келген зардабын жоюдың   кешенді шараларын жүзеге асырады.

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті сақтауды бақылау шараларының міндеті -  зауыттағы қауіпті өндірістік нысандардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының қатаң сақталуын қадағалау, сонымен қатар өндірістік жұмыстың ахуалына ықпал ететін,  қауіпсіздік талаптарының  бұзылу себебтерін анықтау  болып табылады.

Өндірістік бақылауды жүзеге асыруда мынадай міндеттер шешіледі:

 • Қазақстан Республикасы құқықтық-нормативтік актілеріндегі және басқа да заңдармен бекітілген өнеркәсіп қауіпсіздігі талаптарының тұрақты орындалуын қамтамасыз ету; 

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайының бұзылуына әкелетін себептерді анықтау:

 • зауыттағы қауіпті өндірістік нысандардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайына сараптау жүргізу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайының бұзылуы мен үшінші тұлғалардың жасаған залалын жою, қоршаған ортаны ластаудың алдын алу шараларын жасау; 

 • зауыттағы қауіпті өндірістік нысандардағы технологиялық тоқтап қалуды, апаттық жағдайдың алдын алу, хабарлау, жұмысын үйлестіру сонымен қатар болған апатты жағдайлардың залалын жою;

 • қауіпті өндірістік нысандардағы қолданылатын энергетикалық және техникалық құрылғылардың сынағын өткізу, бақылау және өлшем құрылғыларының  жөнделі мен уақытында тексерілуін қамтамасыз ету;

 • технологиялық тәртіптердің тұрақты бақылауын орнату;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайына тұрақты бақылау орнату және өндірістік қауіпті факторларды анықтау;

 • зауыт еңбеккерлерінің өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесі бойынша дайындығын ұйымдастыру, тексеру, аттестаттаудан өткізуді ұйымдастыруі;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайына ықпал ететін бұзылулардың себебі  мен салдарларын табу;

 • зауыттың өндірістік қауіпті нысандарындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайының  анализі;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайын жақсартуға және үшінші тұлғаларға, қоршаған ортаға  келтірілетін зияндарды болдырмауға бағытталған шараларды әзірлеу;

 • зауыттың өндірістік қауіпті нысандарында  авариялар, қақтығыстар, технологиялық іркілістерді алдын ала ескертуге және оларды  оқшаулау мен жоюға бағытталған жұмыстардың координациясы;

 • зауыттың өндірістік қауіпті нысандарында қолданылатын тәжірибелер  өткізуге, техникалық қондырғылар, энергетикалық жабдықтар,  жөндеу және өлшеу бақылау заттарына  уақытылы бақылау;

 • технологиялық тәртіпті сақтауды үнемі бақылауду ұстау;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайына тексерулер өткізу және өндірістік зиянды факторларды анықтау;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында зауыт жұмысшыларын аттаестациялау және оны ұйымдастыру және бақылау.