Мақсаттары мен міндеттері

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік

 1. «АМӨЗ» ЖШС еңбекті қорғауды басқарудың бірыңғай жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
 2. «АМАН» жобасын дамыту және зауыт объектілерінде еңбек қауіпсіздігі мәдениетін арттыру;
 3. «АМӨЗ» ЖШС «ЕҚжЕҚ жөніндегі алтын қағидалардың» сақталуын қамтамасыз ету және бақылау;
 4. «АМӨЗ» ЖШС-де көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану қағидаларының сақталуын бақылау;
 5. Бір жылға келесі көрсеткіштерді белгілеу:
  • Зауыт қызметкерлерімен өндірістегі жазатайым оқиғалар - 0;
  • Кәсіби аурулар - 0;
  • Апаттар - 0;
  • Қолданыстағы технологиялық қондырғылар мен резервуарлық парктердегі өрт - 0;
  • Оқыс оиғалар - 0;
  • Өндірістегі жол-көлік оқиғалары - 0;
  • Сырттағы жол-көлік оқиғалары – 1-ден көп емес;
 6. Маңыздылыққа талдау жүргізу (жүйелерді жабдық бірліктерімен толтыру, тәуекел матрицасына сәйкес қауіпсіздік; экология бағыттары бойынша жабдықтың маңыздылығын айқындау; кейіннен маңыздылықтың үш деңгейін (төмен; орташа және жоғары) ала отырып, өндіру.
 7. Маңызды стационарлық жабдыққа RBI-талдауды игеру (тәуекел факторы негізінде инспекциялау).
 8. Жабдықтың істен шығуына RCA талдау жүргізу.
 9. Коррозияны басқару бойынша құзыреттілік топтарының жұмысын ұйымдастыру
 10. Зауыттың технологиялық цехтарында Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қағидалардың, талаптардың сақталуын бақылау. Бір жылға келесі көрсеткіштерді белгілеу:
  • Апаттар – 0;

Экология

 1. 2021 жылғы «АМӨЗ» ЖШС парниктік газдар шығарындылары көздерін түгендеу есебін әзірлеу және верификациялау;
 2. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының көлемін жылына 19 066,316 тоннада белгіленген лимиттен 10%-ға дейін қысқарту;
 3. Булану алқабына сарқынды сулармен ластаушы заттар төгінділерінің көлемін жылына 11 563,803 тоннада белгіленген лимиттен 10%-ға дейін қысқарту;
 4. Жылына 11 726,307 мың м3 лимит кезінде Жайық өзенінен су алуды жылына 9 500,0 мың м3 көлемінен асырмау;
 5. Өндірістік ағынды булану алқабына төгуді жылына 7 450,161 мың м3 белгіленген лимиттен 12,8%-ға дейін қысқарту.

Өндіріс

 1. Мұнай өңдеу – 5,4 млн. тоннадан кем емес.
 2. Жоғары октанды автобензиндер өндіруді жалпы өндіруден кемінде 100% қамтамасыз ету.
 3. Мазуттағы ашық түсті мұнай өнімдерінің қалдығын тмендетуді қамтамасыз ету:
  ЭЛТҚ-АТ-2
  • қысқы кезеңде 2,5%-дан артық емес;
  • жазғы кезеңде 2,0%-дан артық емес.
  ЭЛТҚ-АВТ-3
  • қысқы кезеңде 3,0%-дан артық емес;
  • жазғы кезеңде 2,0%-дан артық емес.
 4. Мұнай өңдеу тереңдігін кемінде 82% деңгейінде қамтамасыз ету.
 5. CCR қондырғысынан тазалығы кемінде 99,9% жоғары тазалықтағы бензолды өндіру.
 6. РХ қондырғысынан тазалығы кемінде 99,7%-дан кем емес жоғары тазалықтағы параксилол өндіру.
 7. Каталитикалық крекинг қондырғысын (ККҚ) жобалық жүктеуге қол жеткізу
 8. Мазутты вакуумдық айдау блогында вакуумдық газойльді ВТ шикізатынан (мазут) кемінде 48% іріктеуді қамтамасыз ету.

Энергетика

 1. Келесі көрсеткіштерді асырмай, сырттан сатып алынатын электр энергиясын тұтынуды барынша азайту:
  Электр энергиясы:
  Қыс:
  • 41 МВт*чсағ (ХКӨ)
  • 59 МВт*сағ (МТӨӨ)
  Жаз:
  • 36 МВт*сағ (ХКӨ)
  • 44 Вт*сағ (МТӨӨ)
 2. Зауыттың EII процестерінің энергия сыйымдылығы индексін төмендету:
  • 2021ж. факт – 126,0%;
  • 2022ж. жоспар – 124,0%
 3. Отын-энергетикалық ресурстарды (ОЭР) тұтынуды жалпы тұтынудан кемінде 8% немесе шартты отынның 65 000 тоннасына (ш.о.т.) төмендету бойынша нысаналы көрсеткіштері бар технологиялық процестердің энергия тиімділігін арттыру жөніндегі 2022-2027ж.ж. іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту.

Активтерді басқару

 1. Технологиялық бос тұрып қалулармен және активтердің жұмыс істеу қабілетін ұстап тұруға арналған жоспардан тыс шығындармен байланысты мұнай өнімдерінің ысырабын және технологиялық отынның жағылуын мұнайды бастапқы өңдеу қондырғыларының белгіленген нормаларынан жылына 2%-ға қысқарту.
 2. Технологиялық қондырғылардағы динамикалық жабдықтың MTBF және MTTR (бұзылып қалулар арасындағы орташа уақыт және орташа жөндеу уақыты) сенімділік көрсеткіштерін есептеуді қамтамасыз ету
 3. Жалпы кәсіпорын бойынша және өндірістер бөлінісінде механикалық әзірлік көрсеткішін есептеуді қамтамасыз ету
 4. Сақтау мерзімі 15 күннен асатын жоспарлы жөндеуге арналған қоймадағы босалқы қорлардың жиналып қалуын қысқарту
 5. Жалпы санынан кемінде 4%-ға жыл сайынғы жаңартуды ескере отырып, Серіктестіктің негізгі активтер паркін жаңарту

Жұмыс істеп тұрған өндірісті жаңғырту және қайта құру

 1. «АМӨЗ» ЖШС технологиялық қондырғыларында энергия ресурстарын (электр энергиясы мен бу) техникалық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін жаңғырту
 2. Атырау МӨЗ-де V=5000m3 резервуарын қалпына келтіру (№121 резервуарды ауыстыру) оның ішінде: 2 дана көлемінде сорғы жабдығы бар көлемі 5000 м 3 резервуарды, құбырды айдау жүйесін монтаждау, электр жетегі бар бекіткіш арматураны және автоматтандыру жүйесін ауыстыру.
 3. Атырау МӨЗ-інде КжКӨ баяу кокстеу қондырғысын қайта құру. (I кезеңді іске асыру, Жобалау-іздестіру жұмыстары)
 4. Электрмен жабдықтауды диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ЭЖДБАЖ) (I-кезеңді іске асыру, Жобалау-іздестіру жұмыстары)
 5. «АМӨЗ» ЖШС аумағында электрондық вагон таразысын орнатумен айналма теміржол құрылысы (I кезеңді іске асыру, Жобалау-іздестіру жұмыстары)
 6. Атырау МӨЗ-інде сарқынды суларды жинайтын буферлік сыйымдылықтың құрылысы (I кезеңді іске асыру, Жобалау-іздестіру жұмыстары)
 7. «Tazalyq» жобасы:
  • «Атырау МӨЗ-інде механикалық тазарту құрылыстарын қайта құру» - I кезеңнің аяқталуы;
  • «Нормативтік-тазартылған ағындар арнасын қайта құру және булану алқабын қалпына келтіру» - зауыттан КТҚ-ға дейінгі негізгі құбыр бойынша ҚМЖ аяқтау; Булану алқабының 1 және 2-секторын қалпына келтіруді аяқтау.
Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыз.
Таратуға жазылыңыз!
Жазылу