О проведении закупа мебели способом из одного источника

Ұйымдастырушы ТОО «Атырауский НПЗ»
Әдіс Бір көзден сатып алу
Бастау 08.09.2017
Аяқталу

Сатып алу сипаттамасы

Тіркелген файлдар