повторные долгосрочные закупки питьевой воды у отечественных товаропроизводителей

Организатор ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
Способ Закупки, проводимые ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" для АО "КМГ- переработка и маркетинг"
Начало 17.11.2015 18:00:00
Окончание 04.12.2015 06:00:00

Описание закупки

ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» (010000, г. Астана,  пр. Туран, 1 www.azskmg.kz)  объявляет о проведении повторных долгосрочных закупок питьевой воды у отечественных товаропроизводителей  способом открытого тендера. Место поставки товара, срок поставки, полный перечень закупаемого товара, объем, технические спецификации, и другие требования,  предъявляемые к закупаемому товару, указаны в тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить по адресу: г. Астана, пр. Туран 1,  кабинет № 101, или на сайте: www.azskmg.kz.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, направляются потенциальными поставщиками в ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» по адресу: г. Астана, пр. Туран 1,  кабинет № 101. При получении копии тендерной документации и при сдаче тендерной заявки на участие, представителю потенциального поставщика необходимо иметь при себе соответствующий документ, подтверждающий полномочия.

Окончательный срок представления тендерных заявок на участие в тендере до 11.30 часов   4 декабря 2015 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12.00 часов 4 декабря 2015 года по следующему адресу: г. Астана, пр. Туран 1,  кабинет № 101.     

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97 42 70.

 

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС, (010000, Астана қаласы, Тұран даңғылы 1,  www.azskmg.kz) ашық тендер тәсілімен отандық тауар өндірушілерден ауыз суды қайта ұзақ мерзімді сатып алу туралы өткізетіндігін хабарлайды.

Тауарларды жеткізу орны, жеткізудің талап етілетін мерзімі, сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың көлемі, техникалық ерекшелігі және сатып алынатын тауарларға қойылатын басқа да талаптар тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттама пакетін  Астана қаласы, Тұран даңғылы 1, № 101 бөлмеден тегін немесе www.azskmg.kz сайтында алуға болады.

Тендерге қатысудың конвертке салып жабылған күйінде тендерлік өтінімдерін әлеуетті жеткізуші «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС-на мына мекен-жайға ұсынады: Астана қаласы, Тұран даңғылы 1, № 101  бөлме. 

Тендерлік құжаттама көшірмесін алғанда және қатысуға тендерлік құжаттаманы тапсырған кезде, әлеуетті жеткізуші өкілінде өкілеттікті растайтын тиісті құжаты болу керек.

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі: 2015 жылғы 4 желтоқсанда сағат 11.30-ға дейін. Тендерлік өтінімдермен конверттер 2015 жылғы 4 желтоқсанда сағат 12.00-де Астана қаласы, Тұран даңғылы 1, № 101 бөлмеде ашылатын болады. Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 97 42 70.

Прикрепленные файлы

Протоколы и итоги

Дополнительно