«АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

КПА-CCR.jpgКатализатордың  үздіксіз  регенерациясы (гидротазар-тусыз) мен бензол бөлу блогы бар   каталити- калық риформинг қондырғысы 2014 жылы салынды және мынадай секциялар- дан тұрады. AXENS компаниясының лицензиясына негізделген нафтаның каталитикалық риформингі процесі. 

Бұл процесс екі кезеңнен тұрады:

  • Шын мәнінде нафтаның каталитикалық риформингі процесі, реакторлар пештерін, тұтылуды және шығатын ағынды тұрақтандыруды енгізеді.

  • Қатты материалды тасымалдауды, сондай-ақ қозғалыстағы қабаттың технологиясын енгізетін катализатордың циркуляциялары    мен регенерациялары.
Шикізат бойынша жобалық өнімділігі жылына 1 млн.тонна.
КУ ГБД и ЛГ қондырғыларының гидротазарту блоктарынан шыққан гидротазартылған бензиннің қоспасы CCR шикізаты болып есептеледі.

Мақсаты: 
1) ОЧ ИМ 103-тен жоғары октандық бензин  компонентін алу;
2) Бензол мен параксилол  өндіру үшін шикізат.

300 секция. «Morphylane» сығып алу, тазарту қондырғысы.

Мақсаты: Жеңіл риформаттан хош иісті көмірсутектерін (бензол және толуол) бөліп алу.

Процесс әр түрлі хош иісті немесе хош иісті емес көмірсутектер ерітіндісіне негізделген. N-ерітіндісінде формилморфолин.

Өнімділігі (хош иісті көмірсутектерді бөлу бойынша)  жылына  271 мың тонна.

Бензиннің жоғарыоктанды компоненті (немесе болашақтағы   хош иісті кешен үшін шикізат және 300 секция үшін шикізат) 300 секцияның шикізаты болып есептеледі. 

400 секция: Көмекші секция. 500 секция құрамына мыналар енеді:
  • газтәріздес отын   дайындайтын блок;
  • сұйық отын дайындайтын блок;
  • алау жүйесі;
  • сорғыларға   салқындатылған сұйықтықтарды беру блогы;
  • техникалық ауа, азот және  КиП ауасын беру блогы;
  • көмірсутектер         лықсымасын  дренаждау жүйесі.