«АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

1.jpgR-86 биметалл катализаторындағы (платформинг) каталитикалық  риформинг  - мұнай өңдеу процестеріндегі ең негізгілерінің бірі.   Автокөліктік, авиациялық   бензиндер, жоғарыоктандық  құрамдас бөліктердің ішінде бұл процесс жетекші орын алады.

ЛГ-35-11/300-95 қондырғысы, шикізат өнімділігі 300,0 мың теңге / жылына.

ЛГ-35-11/300-95 қондырғысының  жылдық  шикізат өнімділігі 300,0 мың теңге. Бензин варианты бойынша Жоғары октанды құрамымен 97 сандық деңгейге дейінгі сапалы өндірудің  зерттеулік әдісі қолданысқа енгізіледі.

1971 жылы іске қосылды.  Бас жобалаушы – «Ленгипрогаз» институты.

Қондырғыда  өнімділікті  жылына  450 мың тоннаға дейін жеткізетін реконструкция жасалды.

1 кезең. 1995 жылдары АП-64 катализаторын ЮОП америкалық фирмасы шығарған, R-56 биметаллды катализаторына ауыстырылды.

2 кезең. 1997 жылы П-101 гидротазарту пеші қондырылып іске қосылды, реакторлық риформингісі бар П-1 пешін қайта қаптау жүргізілді.

3 кезең. 2004 жылы Т-1/1, Т-1/2, Т-1/3 гидротазарту блогының жылу ауыстыру механизмдеріде ауыстырылды.

4 кезең.

1) 2005 жылы  Т-6/1-4, Т-6а/1-4 риформинг блогының жылу ауыстыру механизмі ауыстырылды.

2) Реакторлардың  ішкі  құрылымы «Сэллоптарға» ауыстырылды.

3) S-120 және R-86 риформинг пен гидротазарту катализаторлары ауыстырылды.

Каталикалық риформинг қондырғысы үш блоктан тұрады:

  1. Тікелей қуылатын бензинді алдын ала гидротазарту.

  2. Бензинді (гидрогенизатты) гидротазарту платформингі.

  3. Платформатты тұрақтандыру.

Екі ағым қолданыста:

  1. Шикізат жеткізуші.

  2. ВСГ жеткізуші.

Қондырғы мынадай өнімдер шығарады:

  • тауарлық бензиндердің жоғарыоктандық компоненті;

  • сұйытылған тұрмыстық газ;

  • сутекқұрамдас газ.