«АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

Шикі мұнай және (немесе) газ конденсатын өңдеу қызметтерінің түрлері

2012 жылдың 30 мамырында бекітілген өндіріс құжатына сәйкес, «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-нің негізгі қызмет түрі отындық нұсқада мұнай өңдеу болып табылады.   Кәсіпорынды жаңарту және қайта жаңғырту жұмысттарын есепке алғандағы белгіленген мұнай өңдеу қуаттылығы – жылына  4,906 млн.тонна. Әр қондырғының өнімділігі  шикізаттың жүктелуі мен өңделетін мұнайдың ассортименттеріне байланысты белгіленеді. 

Қазақстан Республикасының табиғи монополияларды реттеу агенттігі басқармасының 2012 жылдың  27 желтоқсанынындағы  №48 Қаулысына сәйкес «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС –інің шикі мұнайды өңдеу қызметі 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап  1 тоннаға 11 807,6  теңге (12 пайыз ҚҚС есептемегенде) болып бекітілді. 

«АтырауМӨЗ»  шығаратын  мұнай өнімдерінің түрлері:

1 Автобензин А-80 (АИ-80)

ТЖ 38.001165-2003   "Экспорттық автокөлік бензин.Техникалық жағдайлары"

2 Автобензин А-92 (АИ-92)

ТЖ 38.001165-2003 "Экспорттық автокөлік   бензин.Техникалық жағдайлары"

3 Автобензин Премиум-95

МемСТ СТ Р 51105-97 " Іштен жану қозғалтқыштарына арналған отын. Этилденбеген бензин.   Техникалық жағдайлары"

4 Дизель отыны Л-0,2-40

МемСТ 305-82   "Дизель отындары.  Техникалық   жағдайлары"

5 Дизель отыны З-0,2 минус 35

МемСТ 305-82   "Дизель отындары.  Техникалық   жағдайлары"

6 Экологиялық таза дизель отыны ДЖЭТ,ДҚЭТ

ТЖ 38.1011348-2003 "Экологиялық таза дизель   отыны. Техникалық жағдайлары"

7 ДЗп – 15 қоспалы дизель отыны

СТО 11605031-021-2008   "Қоспалы қысқы және арктикалық дизель отындары."

8 ТС-1 реактивті қозғалтқыштарға арналған отын

МемСТ 10227-86 "   ТС-1 реактивті қозғалтқыштарға арналған отындар. Техникалық жағдайлары"

9 Уайт-спирит

МемСТ 3134-78   "Уайт-спирит. Техникалық жағдайлары"

10 Тұрмыстық пеш отыны

ТУ 38.101656-2005 "Тұрмыстық пеш отыны. Техникалық жағдайлары"

11 100 маркалы отындық қарамай

МемСТ 10585-99 "мұнай отыны. Қарамай. Техникалық жағдайлары"

12 А маркалы, түрі бірінші вакуумды газойль

ТУ 381011304-2004 "Вакуумды газойль. Техникалық жағдайлары"

13 Көмірсутекті газ

МемСТ 20448-90   "Коммуналды-тұрмыстық тұтынуға арналған сығылған отындық көмірсутекті газ. Техникалық жағдайлары"

14 КП-1, КП-2 шынықтырылған мұнай коксы

ТУ 38.1011341-90 "Шынықтырылған мұнай кокстері. Техникалық жағдайлары"

15 Аллюминий   шаруашылығына арналған жиынтық мұнай коксы

ТУ 0258-094-0151806-94 "Аллюминий шаруашылығына арналған жиынтық мұнай коксы. Техникалық   жағдайлары"

16 Түйіршіктелген   техникалық газды күкірт

СТ ТОО 40319154-01-2008 "Түйіршіктелген техникалық газды күкірт Техникалық жағдайлары" 

Жоспардағы өндіріс

  • Бензол

  • Параксилол

Қосымша материалдар:

Шикі мұнайды және (немесе) газ конденсатын өңдеу жөніндегі қызметтерді көрсетуге арыз