«АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

УГРХ.jpgГаз-реагенттік  шаруашылық  қондырғысы мынадай мақсаттарға  арналған:

 • Зауыттың технологиялық қондырғылары- на отын газын жинау және тарату;

 • Сұйытылған газды  тартып ағызу және паспорттау, жинау  (ЛГ тұрақты қондырғы- сының бастиегінен және тазартылған, сұйы -тылған мұнай газын аминдік тазарту секциясы  КУ ГБД  сұйытылған көмірсутек газдар (СКГ) паркінен,  кейін  «СтандартГаз» ЖШС  паркіне қайта айдалатын сұйытылған газдарды);

 • әкелінген сұйытылған газдарды ағызу (техникалық пропан-бутан қоспалары),

 • ағызу, сақтау, күйдіргіш натр ерітіндісін қажетті  концентрацияда дайындау және дайындалған ерітіндіні технологиялық қондырғыларға тарату;

 • ЭЛОУ-АТ-2,  УЗК және ЭЛОУ-АВТ-3

 • керосинді-газойльді  фракциялар қондырғыла- рын  күйдіргіш натр ерітіндісімен  өңдеу;                     

 • ЛГ-35-11/300-95 (каталитикалық риформинг) регенерация өткізу кезеңінде күй- діргіш натр ерітіндісімен  қамтамасыз ету;

 • КУ ГБД бензинді изомеризациялау қон- дырғысын шығарылған газдарды жою үшін күйдіргіш натр ерітіндісімен  қамтамасыз ету;

Өндірістік кешеннің құрамына  келесі блоктар енеді:

 • отын газдарын тарату блогы (1945 ж. АҚШ, «Badger» фирмасының жобасы);

 • сұйытылған көмірсутек газдар блогы     (ПТО 441 зауытының  жобасы (Гурьев МӨЗ-і), 1995 ж.
 • сұйытылған газдарды ағызу блогы (Гипроазнефть жобасы, Баку қ., 1965 ж.);

 • зауыттың технологиялық қондырғыларына күйдіргіш натр ерітіндісін ағызу, сақтау және тарату;

 • бензинді сілтілеу  ЭЛОУ-АТ-2  және ЭЛОУ-АВТ-3  қондырғысының керосинді- газойльді фракциялары.

2009 жылы газ-реагенттік шаруашылық қондырғысы ЭЛОУ-АТ-2  технологиялық сызбасына кіріктірілді, блоктың отын газын таратуын  басқару жүйесі микропроцессорлық  бақылау  жүйесіне, Центум – 3000 (Жапония) таратуды басқару жүйесімен (ТБЖ) ауыстырылды.