«АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

1.jpgБақылау зертханасы шикізат сапасын, технологиялық қондырғыларды, майларды, зертханалық бақылау  кестесіне сай сілтілерді  бақылайды және іріктеуді  іске асырады.  Сынауларды  фракциялық  құрамдағы, ағымдағы температураны,  лайлану температурасын, ISL, PAC француз фирмасының тұтану температурасын,  Thermo Euroglas B.V., Horiba фирмаларының  микрокүкірт  анализатор-талдағышында, Mitsubishi  жапон фирмасының  микроазот аналиатор-талдағышында, Anton Paar америкалық фирмасының  тығыздық өлшеуішінде , т.б.  заманауи автоматты құралдар мен құрылғыларда  сынаулар өткізеді.