«АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

ХКӨ негізгі технологиялық қондырғылары

КПА-PX.jpg600 секция: «Eluxyl» ксилолдарды алдын ала ажырату қондырғысы:

«Eluxyl» процесі  ағынға қарсы адсорбциялауға негізделген, толул мен С9 хош иістілер  + тең мөлшердегі ксилолдар және бензолдар қосындысы,  жоғары дәрежелі таза параксилол алу мақсатында жасалады.

650 секция: «Xymax»  - ксилолды изомерлеу қондырғысы:

Xymax  процесі  екі қабатты катализатор технологиясына негізделген:

  • жоғарғы қабығында  этилбензолды алкелирлеу және иіссіз көмірсутектерді конверсиялау;

  • екінші қабығында ксилолды изомерлеу жүреді.

700 секция: «TransPlus» -  толулды трансалкирлеу қондырғысы: «TransPlus» процесі төмендеу қысымда толул мен С9 хош иістілер  + тең мөлшердегі ксилол   және бензол  қосындысы «Eluxyl» ксилолдарын алдын ала ажырату секциясын ксилолдармен байыту мақсатында жасалынады.