Сапа, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясат

"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС "ҚазМұнайГаз "Ұлттық компаниясы" АҚ-ның бір бөлігі болып табылады және республиканың бүкіл мұнай-газ саласының алдында тұрған мемлекеттік міндеттерді орындау үшін өзінің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігін сезінеді. Осы Саясат "АМӨЗ" ЖШС-нің Сапаны басқару, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау, энергия тиімділігі және энергия үнемдеу жүйелері саласындағы негізгі қағидаттарын айқындайды, олар біріктірілген менеджмент жүйесі жөніндегі басшылықта (басшылықта) егжей-тегжейлі көрсетілген. Осы саясат пен басшылық біріктірілген менеджмент жүйесі қызметінің салалары мен шекараларын анықтайды және құжатпен растайды.

"АМӨЗ" ЖШС осы Саясатпен және жүйелі түрде өткізілетін іс-шаралармен қоғам және сала алдында өзінің жауапкершілігін көрсете отырып, мұнай-газ саласында үлгі болуға ұмтылысын баса айтады.

"АМӨЗ" ЖШС басшылығы компанияның маңызды мақсаты ретінде еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, сапаны басқару, энергия тиімділігі және энергия үнемдеу саласындағы жүйелердің жұмысы мен дамуын белгілейді және маңыздылығын түсінеді.

Осы саясатты іске асыру мақсатында "АМӨЗ" ЖШС келесі міндеттемелерді өзіне алады:

 • Сапаны басқару, ЕҚ мен ТҚ, қоршаған ортаны қорғау, энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу салаларында зауыт қызметіне қатысты қолданыстағы заңдар мен нормативтік актілердің, халықаралық стандарттардың талаптары мен тәртіптерін сақтау.
 • Менеджменттің интеграциялан- ған жүйесін өлшеу үшін қолжетімді ақпаратпен қамтамасыз ету;
 • Мониторингілік бақылау мен жақсарту мақсатында қолданыстағы ықпалдасқан менеджмент жүйесінің нәтижелілігін барынша көтеру, сонымен қатар осыған байланысты есептілік пен ақпараттық бақылауға қолжетімділігін қамтамасыз ету.
 • Жұмысшылар мен мердігерлерді қауіпсіз жұмыс істейтін ортамен қамтамасыз ету, және еңбекті қорғау мен техникалық қауіпсіздік, сапаны басқару, қоршаған ортаны қорғау және энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу салаларына жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру;
 • Мұнай өңдеудің сапасына үлкен жауапкершілікпен қарауды сұраған тұтынушылардың талаптарына сәйкес болу және оны орындау;
 • Қоршаған ортаның ластануын болдырмау және бақылау, әлеуметтік және экономикалық факторларды ескере отырып зиянды ықпал етуін минимумға дейін төмен түсіру;
 • жұмысшылардың, мердігер- лердің және тұрғындардың денсаулығы мен қауіпсіздігі үшін потенциалды тәуекелдерді анықтау, жою, бақылау немесе минимумға дейін азайту;
 • Энергия үнемдеуші және экологиялық таза тауарларды сондай-ақ энерготиімділік принциптерін ұстанатын жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды қолдау;
 • Сапаны бақылау, еңбекті қорғау, энерготиімділік және экологиялық аспектілер үшін дауларды анықтап және де компанияның тұрғылықты дамуын қамтамасыз ету үшін келешекке мақсат пен міндеттер қою мәселелері жөнінде мониторинг енгізуді көтеру;
 • Жоғары Басшылықтың ұйымдардың қызметіндегі еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік, сапаны басқару, қоршаған ортаны қорғау және энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу салаларын үнемі жетілдіруді бақылауы және анализдеуі;
 • Қоғам мен мүдделі тараптар үшін Осы Саясатты қолжетімді ету;
 • Осы Саясаттың талаптарымен барлық жұмысшыларды, мердігерлерді, басқа да мүдделі тараптарды құжатталған таныстыру рәсімін өткізу.

Осы Саясатқа сәйкес барлық жұмысшылар мен мердігерлер лауазымдық міндеттемелерін іске асыруға міндетті.

«АМӨЗ» ЖШС-нің жоғарғы басшылары осы Саясатты іске асыруға өздеріне міндеттеме алады, сонымен қатар еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік, сапаны басқару, қоршаған ортаны қорғау және энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу, сондай-ақ жүйелі түрде жарамдылығына анализ жасау, қажеттілік туғанда осы Саясатты қайта қарауға міндеттенеді.

Салықтарды төлеу

Экологиялық тәуекелдерді тиімді басқару үшін "АМӨЗ" ЖШС табиғат қорғау қызметін басқару тәсілдерін үнемі жетілдіріп отырады және қоршаған ортаны қорғауға қажетті ресурстарды, атап айтқанда, нормативтік эмиссиялар үшін салық төлеуді, табиғат қорғау іс-шараларына арналған шығындарды, сақтандыруды, қоршаған ортаны қорғау саласындағы өтемақы іс-шараларын қамтитын экологиялық шығындарды бөледі.

Қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемақының жалпы көлеміндегі нормативтен тыс төлемдердің үлесі

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1,19

1,91

0,18

ҚО-ға теріс әсер ету эмиссиясы үшін төлемдер серпіні, млн. теңге

2019 г.

2020 г.

2021 г.

275,65

354,68

356,34